Naše klima se mění

Globální změna klimatu se v jednotlivých regionech projevuje velmi odlišně. Pro cílené přizpůsobení se klimatickým změnám je nutné sledovat dosavadní i budoucí klimatické změny v celoplošné souvislosti – a to i za hranicemi státu.

Proč INTERKLIM

V projektu zpracovávají saští a čeští klimatičtí experti přeshraniční informace o klimatické změně a jejích regionálních projevech. Cílem je vytvoření analýzy aktuálně probíhajících změn v příhraniční oblasti prostřednictvím jejich popisu a společného vyhodnocení saských a českých klimatických dat.

Aktéři

INTERKLIM probíhá za spolupráce Saského zemského úřadu pro životní prostředí, zemědělství a geologii a českého centra výzkumu globální změny CzechGlobe. Od ledna 2013 do prosince 2014 projekt je uskutečněn v rámci programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou.

Novinky