Pozadí a cíle projektu

Globální změna klimatu se v jednotlivých regionech projevuje velmi odlišně. Pro cílené přizpůsobení se klimatickým změnám je nutné sledovat dosavadní i budoucí klimatické změny v celoplošné souvislosti – a to i za hranicemi státu.

V rámci projektu INTERKLIM zpracovávají saští a čeští klimatičtí experti přeshraniční informace o klimatické změně a jejích regionálních projevech. Cílem je vytvoření analýzy aktuálně probíhajících změn v příhraniční oblasti prostřednictvím jejich popisu a společného vyhodnocení saských a českých klimatických dat. V následujícím kroku se na základě různých scénářů a projekcí klimatických modelů vytvoří rozsáhlý obraz budoucího možného vývoje klimatu a s ním spojených nejistot v příhraniční oblasti.

Cíle projektu:

• společná diagnóza klimatu pro období 1961-2010

• vývoj, vyhodnocení a uveřejnění přeshraničního odhadu budoucího vývoje klimatu a to až do roku 2100 na základě nejnovějších vědeckých metod

• regionálně specifické analýzy vybraných klimatických parametrů s ohledem na komplexní orografické podmínky

• zlepšení přeshraniční výměny odborných informací o změně klimatu

• zprostředkování výsledků projektu příslušným organizacím z oblasti životního prostředí a ochrany přírody, územního plánování, zemědělství, lesního a vodního hospodářství, turismu a veřejné správy

• informace pro obyvatele v příhraniční oblasti o klimatických změnách v rámci odborných akcí, přednášek, publikací a informačních tabulí