Region projektu

Od jihozápadu po severovýchod charakterizují česko-saskou příhraniční oblast projektu INTERKLIM Halštrovské hory, Vogtland, Krušné hory, pohoří Labské pískovce, Lužická vrchovina a Žitavské pohoří. Tyto orografické celky silně formují klimatické poměry v regionu. Zejména poloha a směr Krušných hor ovlivňují velkoprostorovou cirkulaci atmosféry, přičemž efekty návětří a závětří způsobují řadu zvláštností v místních klimatických poměrech. S ohledem na očekávané klimatické změny představuje tato orografická a klimatická komplexnost zvláštní nároky na vědecky fundovaný a do budoucna životaschopný přeshraniční management životního prostředí.

Od jihozápadu po severovýchod zahrnuje projektová oblast INTERKLIM v Sasku tři sdružení uzemního plánování – Chotěbuz, horní Labské údolí/Východní Krušnohoří a Horní Lužici-Dolní Slezsko, obdobně i v Česku oblasti Karlovarského, Ústeckého a Libereckého kraje.

INTERKLIM - project area