Centrum výzkumu globální změny

CzechGlobe_weissČeský partner v projektu INTERKLIM je Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.vi, který bylo vzniklo v Brně v lednu 2011. Vedle Akademie věd České republiky je jedním ze dvou vědeckých ústavů v České republice. Svou činností navazuje na téměř dvacetiletou tradici základního výzkumu problematiky globální změny, uhlíkového cyklu a ekofyziologie produkčních procesů rostlin, která se realizovala na Ústavu systémové biologie a ekologie v rámci Rámcových programů Evropské unie již od počátku 90. let. Novou významnou aktivitou centra je projekt Operačního programu „Věda a výzkum pro inovace“ nazvaný CzechGlobe – Centrum pro studium dopadů globální změny klimatu, jehož cílem je vybudování výzkumné infrastruktury, která umožní komplexní výzkum problematiky globální změny. Tato výzkumná infrastruktura je financována především z prostředků Evropské unie. Na řešení výzkumných programů se podílejí vědecké týmy, spolupracující se špičkovými odborníky z vědeckých a vzdělávacích institucí z nejrůznějších koutů světa.

S pomocí nejmodernějších postupů a přístrojového vybavení je realizován výzkum ve třech základních segmentech působení globální změny, a to atmosféra – vývoj klimatu jeho modelování, ekosystémy – uhlíkový cyklus, dopady globální změny na biologickou rozmanitost a socio-ekonomické systémy – dopady na rozvoj a chování společnosti. Nedílnou součástí Centra CzechGlobe jsou aktivity směřující k rozvoji inovačních technologických postupů, návrhům opatření pro adaptaci a vzdělávací činnosti.

Více informace: www.czechglobe.cz