Místní informační akce

Výsledky diagnozy a projekce klimatu budou prezentovány na půldenních akcích na různých místech v pohraničí. Na těchto akcích bude možno diskutovat výsledky s místními činiteli a zaměřit se v daném případě na specifické klimatické podmínky. Vítáni jsou aktéři z oborů životního prostředí a ochrany přírody, regionálního rozvoje, zemědělství, lesního hospodářství, vodního hospodářství, cestovního ruchu a rovněž i široká veřejnost v pohraničí.

Přesná informace o začátku, trvání a tématu jednotlivých akcí bude včas oznámena.

7. září 2014: Cínovec
Přeshraniční exkurze v kooperaci Grüne Liga Osterzgebirge e.V.

11. září 2014: Ústí nad Labem, Café Nobel

Prezentace_Hajkova_Usti_nad_Labem
Více informací

25. září 2014: Großschönau-Waltersdorf, Naturparkhaus Zittauer Gebirge (dvojjazyčný)

Prezentace_ Stakeholdermeeting Waltersdorf – Nils Feske

Prezentace_ Waltersdorf_Hoy

Prezentace_Hajkova_Waltersdorf

16. října 2014: Cínovec, Hotel Lugsteinhof (dvoujazyčný)

2014_10_16_Zinnwald_Hoy

141016 – INTERKLIM Stakeholdermeeting Zinnwald – Nils Feske

16. října 2014: Teplice, Hvězdárna na Písečném vrchu
Více informací

Prezentace_Hajkova_Teplice

6. listopadu: Most, veřejná knihovna

Prezentace_Hajkova_Most

13. listopadu 2014: Liberec, Technická univerzita

Více informací

18. listopadu 2014: Varnsdorf, veřejná knihovna 

Prezentace_Hajkova_Varnsdorf

Klima-plakat

11. prosince 2014: Barenstein-Vejprty (dvoujazyčný)

2014_12_11_Bärenstein_Hoy

141211 – INTERKLIM Stakeholdermeeting Bärenstein – Nils Feske

Prezentace_Hajkova_Vejprty

Akce v minulosti:

14. července 2013: Cínovec
Přeshraniční exkurze v kooperaci Grüne Liga Osterzgebirge e.V

5. prosince 2013: Žitava, Hochschule Zittau-Görlitz 

13. února 2014: Liberec, Technická univerzita
Více informací

15. dubna 2014: Krásná Lipa, České Švýcarsko o.p.s.
Přednáška pro veřejnost „Proměny klimatu v Českosaském Švýcarsku“

8. května 2014: Fichtelberg
Odborná exkurze do klimatické stanice Fichtelberg a slavnostní otevření informačního tabule